Oбавештење o Јавном конкурсу за пријем приправника у Општинској управи

Општинска управа објављује обавештење за Јавни конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине Лајковац. Конкурс је од 30.06.2020.године објављен на огласној табли Општинске управе општине Лајковац и интернет презентацији општине Лајковац. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања овог обавештења у дневним новинама „Ало”.
ОБАВЕШТЕЊЕ и КОНКУРС