Обавештење о јавном позиву

На страници КОНКУРСИ објављен је Јавни позив за подношење захтева за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији општине Лајковац у 2019. години. Општина Лајковац је у 2019. години, кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, определила 3.000.000 динара за подршку младима који желе да живе на селу и да се баве пољопривредом. Општина Лајковац ће у трошковима предметне инвестиције учествовати са уделом до 70% вредности, а највише до 600.000 динара. Корисник средстава је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који на дан подношења пријаве на Јавни позив има навршених 18 година живота, а у календарској години у којој подноси пријаву има навршених највише 40 година живота и није у радном односу. Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Ало“ Београд, пријаве се подносе на Писарници Општинске управе Лајковац.