Обавештење о општинским административним таксама

На основу члана 4. и 6. Одлуке о јавним расправама број: 06-111/19-II од 02.09. 2019. године,Општинска управа општине Лајковац обавештава јавност да је отпочео рад на припреми одлуке о општинским административним таксама. Обавештење