Обавештење о пореским пријавама за непокретности

Обавештење се односи на грађане који поседују непокретности на територији општине Лајковац, а налазе се у поступку озакоњења истих. Своје пореске пријаве за незаконито изграђене објекте, грађани подносе после 1. априла 2019. године.