Обавештење у вези конкурса у области јавног информисања

На Решење начелника Општинске управе општине Лајковац о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Лајковац у 2020. години, донетог на предлог Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања у 2020. години (предлог и решење објављени на страници ДОКУМЕНТИ), учесници конкурса који су добили мањи износ од траженог обавезни су да доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно обавештење да одустају од додељених средстава. Рок за то је осам дана од дана пријема решења.