Обавештење у вези уписа ђака првака

ОШ “Миле Дубљевић” Лајковац је одредила лица која родитељи могу контактирати ради добијања информација и подршке у вези са свим питањима око исказивања интересовања за упис у први разред, а то су:

Сања Симић, психолог
телефон:063/ 846 – 0895
временски интервал: сваки радни дан од 8-13 часова

Биљана Жујовић, директор
телефон : 062/ 8067 – 340
временски интервал: сваки радни дан од 8-14 часова

Мејл адреса за питања родитеља: oslajkovac@ptt.rs