Обавештење за грађане о јавној расправи o буџету и другим одлукама

Општинска управа општине Лајковац обавештава заинтересоване грађане и ширу јавност да ће се јавна расправа о Одлуци о буџету општине Лајковац одржати у понедељак, 24.децембра 2018.године у Великој сали Градске куће општине Лајковац са почетком у 10,00 часова.Истовремено са јавном расправом о Одлуци о буџету одржаће се и јавна расправа по Нацртима Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину и Одлука којима се уређују изворни приходи Општине Лајковац и то:Одлука о боравишној такси,Одлука о општинским административним таксама и Одлуке о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода.Нацрти Одлука које су предмет јавне расправе могу се преузети са интернет сајта општине Лајковац www.lajkovac.org.rs или у надлежним Одељењима општинске управе Општине Лајковац.

Програм уређивања грађевинског земљишта

Нацрт одлуке о буџету

Образложење 

Грађански водич кроз нацрт одлуке о буџету