Обавештење за јавност

Општинска управа општине Лајковац обавештава јавност да је отпочео рад на припреми Одлуке о установљавању награда, других јавних признања и додели звања “почасни грађанин” општине Лајковац. Обавештење