Обавештење за студенте кориснике стипендије за школску 2019/2020 годину

Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студенте I и II степена, који су корисници студентске стипендије које додељује општина Лајковац и постигли просечну оцену најмање 9,50 у текућој школској год. остварују право на увећан износ студентске стипендије која се исплаћује за месец јун текуће школске године, у висини од 70% просечне месечне нето зараде у Републици Србији по задњем објављеном податку Републичког завода за статистику.
Право на увећану стипендију студент ће остварити достављањем потврде о први пут уписаној години студија, као и потврде о положеним свим испитима у текућој школској години закључно са јунским испитним роком и просечном оценом.
Захтев за горе наведеним доказима подноси се на општинској писарници општине Лајковац до 31.08.2020. године

Обавештење

Образац