Обавештење за студенте кориснике стипендије за школску 2020/2021 годину

Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I и II степена, корисници студентске стипендије које додељује општина Лајковац и који су постигли просечну оцену најмање 9,50 у текућој школској години остварују право на увећан износ студентске стипендије која ће се исплатити за месец јун текуће школске године, у висини до 70% просечне месечне нето зараде у Републици Србији по задњем објављеном податку Републичког завода за статистику. Право на увећану стипендију студент ће остварити достављањем потврде о први пут уписаној години студија, као и потврде о свим положеним испитима у текућој години закључно са јунским испитним роком и просечном оценом. Захтев са горе наведеним доказима подноси се на општинској писарнии општине Лајковац до 31.08.2021. године.

Обавештење