Обавештење за труднице, породиље и дечији додатак

Грађани који први пут предају захтеве за дечије додатке могу то урадити пријавом код радника обезбеђења у општини Лајковац или позивом на број 014/3433-371 ради добијања додатних информација и упуства за остваривања права.
Труднице и породиље електронским путем могу предати захтеве за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и захтеве за остваривање права на отале накнаде по рођењу дететана е-маил: decijazastitala@gmail.com
Уз захтеве приложити скенирану документацију која је потребна за остваривање права.

Обавештење