Обавештење за угрожене купце електричне енергије

Обавештавају се енергетски угрожени купци електричне енергије да захтеве могу преузети са сајта општине Лајковац или лично код радника обезбеђења у згради општине Лајковац. Попуњене захтеве са потребном документацијом могу послати поштом на адресу: Општинска управа Лајковац-Одељење за општууправу и друштвене делатности ул. Омладински трг бр.1, 14224 Лајковац или предати раднику обезбеђења у згради општине Лајковац.

Обавештење Захтев Изјава