Очишћен канал „Макиш“

У склопу редовног чишћење канала и корита водотокова другог и трећег реда, који служе за прихват атмосферских вода на територији општине Лајковац, детаљно је очишћен канал код Еуропрома, Лајковчанима познатији као канал “Макиш”. У питању је отворени канала, један од главних и највећих и главних, чија је проходност значајна за безбедност од поплава градског језгра Лајковца. Сезону падавина овај канал дочекаће спремно.