Одборници СО Лајковац усвојили ребаланс буџета

На другој седници новог сазива Скупштине општине Лајковац одборници су, међу 36 тачака дневног реда усвојили Одлуку о ребалансу буџета за 2020. годину. Планирани буџет општине Лајковац за ову годину износио је 1.195.000.000 динара, а након усвојеног ребаланса умањен је за 63 милиона и износи 1.132.000.000 динара. У складу са Одлуком о ребалансу, промене су претрпели програми буџетских фондова и ЈП „Градска чистоћа“.
Локални парламент је усвојио Одлуку о завршном рачуну буџета за 2019. годину и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2020. године. Извештај о завршном рачуну буџета за 2019. показао је да је извршење на нивоу претходних година. Процентуално то износи 67 одсто, док извршење буџета за првих шест месеци текуће године није на завидном нивоу и износи 35 одсто, чему је увелико допринела ванредна ситуација узрокована пандемијом вирусом корона.
Минималне измене претрпео је Ценовник комуналних услуга ЈП „Градска чистоћа“, у делу услуге изношења смећа и отпада. Усвојеним променама омогућен је правичнији начин наплате ових услуга за поједине категорије корисника, попут адвокатских и сличних канцеларија, или у ситуацији када је реч о самачком домаћинству у кући огромне квадратуре, по којој се услуга изношења смећа плаћа. Такође, отворена је могућност обнове старих гробних места по веома повољним условима.
Највише речи у дискусијама одборника било је о водоснабдевању на подручју општине Лајковац, са посебним освртом на водоснабдевање Степања, али је било расправе и о безбедности у саобраћају.
Поред осам сталних скупштинских радних тела (савета и комисија) образован је Савет за безбедност. Мањих промена било је и у саставу појединих комисија. Потврђени су мандати четири нова одборника владајуће већине: Мирославу Лукићу, Николи Живковићу, Вељку Сретеновићу и Ненаду Живојиновићу.
Измене је претрпео и кадровски план Општинске управе Лајковац. До промена је дошло и у организацији одељења Општинске управе, при чему се два одељења спајају у Одељење за грађевинске, комуналне послове и урбанизам, првенствено ради бољег и ефикаснијег деловања. Кабинет председника Општине Лајковац имаће и помоћника председника за одређене послове. Новина је и да ће Општинска управа имати интерног ревизора, који ће по налогу председника општине контролисати рад свих корисника буџета, од директних до индиректних.
Председник Скупштине општине Лајковац Ненад Џајевић је у изјави за медије напоменуо, између осталог, да се упркос околностима изазваним пандемијом, инвестиције у општини Лајковац реализују солидном динамиком.