Оглас Министарства грађевинарства о јавном увиду

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2×400 КВ Бајина Башта – Обреновац. Рани јавни увид одржаће се у периоду од 11. до 25. октобра 2018. године. ОГЛАС МИНИСТАРСТВА