Округли сто о развоју туризма у Лајковцу

У циљу израде нацрта Програма развоја туризма општине Лајковац 2019-2022. године Општина Лајковац – Комисија за израду нацрта Програма развоја туризма обавештава заинтересоване грађане да ће се одржати округли сто на тему „Активности на креирању туристичке понуде као генератора одрживог развоја општине Лајковац“. Округли сто ће бити одржан у петак 8. фебруара са почетком у 13 часова, у Великој сали Општине Лајковац. Заинтересовани грађани, представници удружења, привредног сектора, организација у области спорта, верских заједница, установа културе и друге организације могу да присуствују и изнесу идеје и предлоге у погледу активности на креирању и адекватном позиционирању туристичке понуде општине Лајковац. Представници Комисије за израду Програма ће водити округли сто и учеснике упознати са начином израде предметног планског документа.