Општинска изборна комисија одржала је своју 1. седницу – 4. марта 2020. године, на којој је донела Пословник о раду Општинске изборне комисије у Лајковцу као и Одлуку о усвајању образаца за спровођење локалних избора за одборнике Скупштине општине Лајковац који ће се одржати 26. априла 2020. године.

Доношењем ове одлуке започете су изборне радње на територији општине Лајковац за избор одборника Скупштине општине Лајковац.

1. Изборна листа

2. Овлашћење за подношење изборне листе

3. Сагласност носиоца изборне листе

4. Изјава о прихватању кандидатуре

5. Списак бирача по азбучном реду

6. Изјава бирача који подржавају изборну листу

Пословник о раду

Списак бирача који подржавају изборну листу у Excel табели

Општинска изборна комисија на својој трећој седници дана 5.3.2020.године усвојила је Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СО Лајковац расписаних за 26.4.2020.године. Огледни роковник
На седници одржаној дана 6.3.2020.године Општинска изборна комисија донела је Решење о проглашавању изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Лајковац под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
и Решење о испуњењу услова за одрњђивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширен састав општинске изборне комисије и бирачких одбора коалиције: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

Oпштинска изборна комисија на 8 седници одржаној 11. маја 2020. године донела је Решење о настављању изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Лајковац који су расписани 4. марта 2020. године и Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Лајковац, расписане за 21. јун 2020. године.

Општинска изборна комисија општине Лајковац на седници одржаној 22.6.2020.године, утврдила је резултате избора за одборнике Скупштине општине Лајковац и расподелу освојених одборничких мандата:

Резултати избора за одборнике Скупштине општине Лајковац

Општинска изборна комисија на својој првој седници усвојила је Роковник за вршење изборних радњи за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Лајковац, заказаних за 18.04.2021.године као и обрасце за подношење кандидатуре:

Обрасци за кандидатуру

Роковник

Листа кандидата за чланове савета месне заједнице Лајковац

Листа кандидата

Обрасци кандидатуре на поновним изборима за члана Савета месне заједнице Доњи Лајковац

Обрасци за кандидатуру

Извештај о резултатима избора за чланове савета месних заједница одржаних 18.04.2021.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА

На 20 седници Општинске изборне комисије одржане 28.04.2021.године утврђена је изборна листа за допунске изборе за члана Савета месне заједнице Доњи Лајковац, такође је усвојена одлука о одређивању броја и боје гласачког листића и контролног листића за допунске изборе за члана Савета месне заједнице Доњи Лајковац, расписаних за 09.05.2021.године

Изборна листа

Одлука