Општинско веће усвојило планове рада Зимске службе и Савета за безбедност у саобраћају

Дневни ред 27. седнице Општинског већа општине Лајковац садржао је 13 тачака, од којих се као најзначајније издвајају План рада зимске службе за 2021/2022 годину и Програм рада Савета за безбедност Скупштине општине Лајковац за наредну годину. У изјави за медије, након седнице Већа, председник општине Лајковац Андрија Живковић је издвојио управо ове две одлуке:
“Усвојен је План рада зимске службе за календарску 2021/2022 годину, који је начелно без битнијих промена. Сви локални путеви које ће зимска служба одржавати подељени су као раније у три групе по приоритетима, а новина је да је пут Мирковићи – Јосиповићи у Горњем крају Јабучја, у дужини од 2,5 км уврштен у прву групу приоритета, јер њиме саобраћају аутобуси који обављају организовани превоз ученика. Други разлог је што је већ уговорена набавка за асфалтирање тог локалног некатегорисаног пута и надамо се, да ће ако временски услови то дозволе, комплетна деоница у дужини од 2,5км бити асфалтирана у наредном периоду. Грађани то знају, али подсетио бих да Зимска службе функционише у периоду од 15. новембра до 15. марта, с тим што она може почети са радом и раније, или деловати и након тог времена, уколико се за то сходно временским условима укаже потреба.“
Друга данас усвојена важна одлука је Програм рада Савета за безбедност у саобраћају за наредну годину:
„Предвиђено је да буџет у који се слива приход од казни за прекршаје у саобраћају у наредној години буде 12 милиона динара. Новина је, да од ове године тај програм локална самоуправа шаље на сагласност Агенцији за безбедност у саобраћају. Добили смо сагласност на поменутуи програм, али на жалост поједине ставке које смо у оквиру овог програма реализовали више не могу да се раде, као што су постављање хоризонталне или вертикалне сигнализације, потом санирање, односно адаптација локалних путева, једноставно речено крпљење рупа више није дозвољено да се ради од ових средстава, тако да смо имали смернице од Агенције како тај новац можемо да распоредимо. Највећи део новца, око 50% опредељен је за унапређење саобраћајне инфраструктуре, где је 5 милиона динара одвојено за изградњу тротоара ка селу Лајковац, односно ка школи у Селу Лајковцу, при чему ћемо морати да додамо и средства из локалног буџета. Новина је и да је 1,2 милиона динара, односно 10% од укупног буџета одвојено за едукацију и промотивне активности из области безбедности свих учесника у саобраћају. Такође, 35% средстава овог буџета одвојено за опремање Полицијске станице у Лајковцу и ми ћемо наравно у договору са њима видети шта је то што је најпотребније за наредну годину. Сигурно да оно што ће Лајковцу донети већи буџет од самих казни свих учесника у саобраћају јесте постављање сигурносних камера, пре свега, камера које ће детектовати прекорачење брзине. Ја се надам, да ћемо ми до краја овог месеца почети са постављањем камера и да ћемо тај посао завршити почетком наредне године, чиме ћемо подићи безбедност свих учесника у саобраћају у самом Лајковцу, а друга страна је што ћемо самим тим и повећати и буџет у који се сливају проходи од казни за саобраћајне прекршаје. Тај буџет није ни сада мали, износи 12 милиона динара.”
Све предложене одлуке, од којих је већина била процедуралног типа, усвојене су.