Основна и средња школа у програму ЕУ за управљање миграцијама

Средњој школи „17. септембар“ одобрена су средства из пројекта „Наша школа боље место за све“. У питању је Подршка Европске уније систему управљања миграцијама у Србији, која је део „Програма специјалних мера за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима“.
Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији реализује се кроз доделу малих грантова за школе. Лајковачка средња школа добила је 700.000 динара, који ће бити употребљени за опремање школе и за потребе ученика миграната. Пројекат траје до 31. маја наредне године.
У оквиру истог програма ЕУ, ОШ „Миле Дубљевић“ реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја пројекат „Различити, а једнаки“. Школа је са овим пројектом конкурисала у августу, собзиром на искуство у раду са ученицима мигрантима. Одобрено је 702 хиљаде динара за дидактички материјал, два семинара за наставнике и ужину за део ученика. Пројекат ће трајати девет месеци.
ОШ „Миле Дубљевић“ је већ успешно реализовала пројекте МАДАД 1 и МАДАД 2, у оквиру Подршке Европске уније систему управљања миграцијама у Србији.