Одржана пета седница Општинског већа Лајковац

На седници Општинског већа разматран је Извештај о спроведеном јавном огласу за постављење начелника Општинске управе општине Лајковац. Веће је дало сагласност на предлог Решења о постављењу Драгице Крунић, дипломираног правника из Јабучја, досадашњег руководиоца Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове.
Општинско веће је прихватило Програм подршке за спровођење пољопривредне политике у 2012. години. Одлуком о буџету обезбеђено је 15 милиона динара, а право да користе та средства имају сва регистрована домаћинства. Највише је опредељено за унапређење расног састава у говедарству – 6,8 милиона динара, док је за тов јунади предвиђен 1,4 милион. Субвенције за набавку хербицида за пролећну сетву износиће 2,5 милиона динара. Разматрани су и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лајковац у 2012. години и Предлог Одлуке о утврђивању ерозивног подручја и прописивању противерозионих мера.

Веће је разматрало Извештај о раду за 2011. годину и Годишњи програм рада за 2012. годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица. Претходне године било је 1.140 корисника, од чега су трећина социјално угрожена деца и млади. У току 2012. године реално је очекивати блажи пораст броја корисника у групи одраслих и старих, док се број деце и омладине може смањити због познате демографске структуре на овом подручју. У циљу што бољих услова рада Центра за социјални рад, чије су просторије смештене у делу Културног центра, разматрана је могућност адаптације простора бивше Пореске управе, чиме би био олакшан рад запослених и обезбедио би се адекватан радни простор. У Центру очекују подршку Општине у проширењу услуга социјалне заштите и збрињавању угрожених лица, као и за организовање теренског рада.

Веће је дало сагласност и упутило Скупштини на усвајање Извештај о пословању ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ за 2011. годину са Извештајем о извршеном надзору над пословањем ЈП „Колубара“ у 2011. години. Пословање Јавног предузећа „Колубара“ у 2011. години одвијало се у складу са законским прописима, обезбеђеним средствима и годишњим програмом пословања. Укупна инвестициона улагања у брану и акумулацију од 577.126.094 динара чине 48,6 % планираног обима. На основу студије изводљивости Колубарског регионалног система за водоснабдевање града Ваљева и општина Лазаревац, Лајковац, Мионица и Уб, из предприступних фондова ЕУ (МИСП) одобрена су средства неопходна за реализацију регионалног система водоснабдевања у периоду 2011 – 2013.

Дата је сагласност на Предлог Закључка по посебном колективном уговору са Домом здравља Лајковац, као и Закључак по измени и допуни Програма здравствене заштите становника са сеоског подручја.

На седници је дата сагласност за образовање Комисије за процену штете од суше на пољопривредним усевима у 2012. години на територији општине Лајковац, чији је председник Влада Жујовић. Комисија треба за седам дана да прикупи податке и процени штету. Ребалансом општинског буџета биће опредељена средства за надокнаду штете пољопривредницима, а ресорном министарству ће бити упућен захтев за субвенције. Што се тиче снабдевања становништва водом, председник Живорад Бојићић оценио је да је ситуација била под контролом јер је одговорено на све захтеве пољопривредника за хитним снабдевањем.

{gallery}2012_08_20{/gallery}