Почеле припреме за Први ребаланс буџета

Већина од 16 тачака дневног реда на данашњој седници Општинског већа општине Лајковац представљала је верификацију одлука са телефонских седница, а као најбитнију председник Андрија Живковић издвојио је Упутство за припрему Првог ребаланса буџета:

„Разлог за доношење ребаланса, пре свега, јесте усклађивање расходне стране са очекиваним приходима и корекцијом пренетих средстава из претходне године на основу Нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2021. годину. По речима известиоца имамо нових 119 милиона динара и њима ћемо располaгати првим ребалансом, чије усвајање очекујемо средином јуна. Захтеви ће бити послати корисницима буџета, директним и индиректним, пре свега мислим на наше установе и комунално предузеће. На основу тога колико је њима потребно за нормално функционисање у другој половини године, видећемо колико ће нам новца остати за инвестиције. Осим овиh 119 милиона, очекујемо нове приливе па самим тим и нове пројекте. Потешкоћу нама и свима у Србији ствара велики скок цена грађевинског материјала, не можемо сигурно знати колика ће бити вредност радова. Жеља нам је да у другој половини године коначно започнемо изградњу паркинга у Лајковцу, тротоара ка школи у Селу Лајковцу, изградњу Сеоске куће у Врачевићу сличну као у Пепељевцу, затим изградњу новог локалног пута дужине 1500 метара у Непричави, завршетак партерног уређења два конака (ових дана очекујемо завршетак радова на тим објектима), а ту је и велики пројекат који ће коштати преко 40 милиона динара – уређење центра Јабучја.

Живковић је најавио да ће крајем маја или почетком јуна кренути завршни радови на главној саобраћајници кроз Лајковац до пепељевачке рампе, а да у другој половин године, ако буде средстава, Путеви Србије финансирају последњу деоницу од Пепељевачке рампе до изласка на Ибарску магистралу.

Као једну од значајних тачака дневног реда данашњег заседања, председни Живковић је образложио Одлуку о Локалном акционом плану управља отпадом за период 2021 – 2031. година.

„Дужност нам је била да локални план ускладимо са регионалним, како би коначно дошло до реализације пројекта Регионалног центра „Еко Тамнава“, за који је у прошлој години Министарство за животну средину одобрило средства за финансирање и надам се, када на скупштини за неких месец дана усвојимо локални план, као и друге локалне самоуправе у склопу пројекта Еко Тамнава, да ћемо у другој половини године кренути са реализацијом. Ово је значајан пројекат, не само за Лајковац, већ за све општине и градове укључене у овај пројекат, којим коначно решавамо проблем одлагања смећа, комуналаног отпада и проблем са депонијом у Лајковцу.“

Председник Живковић је издвојио и разматрање Програма пољопривреде за 2022. годину:

„ Битно је да је буџет за пољопривреду остао на прошлогодишњем нивоу  и износи 16,3 милиона динара. Има и нових мера, све ово су мере које је предложио Савет за пољопривреду општине Лајковац. Највећи део новца одлази на враћање пољопривредних кредита, око 3 милиона, остало су ставке које се односе на куповину пољопривредне механизације, подизање нових засада, пластеника итд. Надам се да ће скупштина усвојити Програм пољопривреде на наредној седници.