Подела креча пољопривредницима средствима из општинског буџета

Општина Лајковац је у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Ваљево по други пут системски и организовано, по претходно спроведеној неопходној процедури, извршила расподелу кречног материјала пољопривредницима за реализацију мере калцизације, у циљу побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта.
Након реализованог јавног позива, право на бесплатан кречни материјал остварило је 55 пољопривредника са подручја општине Лајковац. Мера је реализована средствима из локалног аграрног буџета, из кога је у ову сврху опредељено 1,2 милиона динара.
У кругу некадашње “Победе” подељено је пољопривредницима 73.050 килограма хидратисаног креча намењеног калцизацији киселог пољопривредног земљишта. Расподела кречног материјала извршена је сходно околностима, уз поштовање свих епидемиолошких мера, па су пољопривредници долазили један по један и тако је све безбедно реализовано.
Претходно је Пољопривредно саветодавна стручна служба Ваљево урадила анализе киселости, односно pH вредности земљишта. За 55 регистрованих пољопривредних произвођача са подручја општине Лајковац направљен је програм поправке земљишта који подразумева примену одговарајуће количине кречног материјала за смањење киселости, уз употребу одговарајуће количине стајњака и препоруку начина уношења у земљиште. Општина Лајковац је прва у округу имала слуха за меру калцизације земљишта и тиме дала значајан допринос њеној популаризацији.