Подношење захтева за калцификацију земљишта

Општинска управа општине Лајковац, Одељење за привреду и имовинско–правне послове обавештава пољопривредне произвођаче са територије општине Лајковац да ће се у периоду од 10. до 31. маја у згради Општине, канцеларија 309 (трећи спрат), организовати преузимање захтева за калцификацију обрадивог пољопривредног земљишта. Калцификацију ће спровести Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево. Право на ову меру имају пољопривредна газдинства са територије општине Лајковац за парцеле површине од 0,5-2 хектара које су у власништву и уписане у регистар пољопривредних газдинстава. Уз попуњен образац захтева потребно је да се приложи извод из регистра-структура биљне производње и потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019. годину.