За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени утицаја на животну средину у складу са националним законодавством.

Као допуна процесу процене утицаја спроведеном у складу са националним законодавством поред постојеће студије о процени утицаја развијена су следеће документа како би се одговорило на захтеве зајмодаваца 1 и утврдиле одговарајуће акције и мере у вези заинтересованих страна и лица под утицајем пројекта:

Акциони план за заштиту животне средине и друштвено-економских питања – Преузмите документ

План ангажовања заинтересованих страна – Преузмите документ

Оквирни план за откуп земљишта и расељавање – Преузмите документ

Нетехнички резиме – Преузмите документ

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“