Позив угоститељима на територији општине Лајковац

У складу са апелима и инструкцијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије позивају се сви угоститељи који на територији Општине Лајковац пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, да испуне своју законску обавезу и пријаве се ради евидентирања и уношења у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста).

Законом о угоститељству прописано је да су јединице локалне самоуправе у обавези да на прописан начин воде евиденцију о угоститељским објектима и угоститељима који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима, као и категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства и да те податке уносе у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста).

Од 1. октобра 2020. године Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста) постаје једини извор података за Републички завод за статистику о туризму и угоститељству, те уколико Општина Лајковац не унесе наведене објекте, а угоститељи не буду евидентирали туристе статистички ће туристички промет бити значајно умањен што ће имати последице на процес одобравања и реализације пројеката развоја, промоције и едукација за локалну самоуправу.

Такође, од 1. октобра 2020. године угоститељи ће искључиво и једино моћи путем Централног информационог система у угоститељству и туризму (еТуриста) пријављивати поред домаћих и стране туристе и на тај начин испуњавати своју обавезу по Закону о странцима.

Угоститељи и угоститељски објекти који не буду унети у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста) неће моћи учествовати у пројекту реализације ваучера за одмор у Републици Србији.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ