Прекинуте изборне радње

Општинска изборна комисија је јуче донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике СО Лајковац, расписаних за 26.4.2020.године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и Уредбом о мерама за време ванредног стања.

Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15.3.2020.год донели председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно стање. Влада је донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. Чланом 5. Уредбе прекидају се све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине АПВ и одборнике Скупштина општина и градова који су расписани за 26.4.2020.год. ОИК Лајковац је на својој седмој по реду седници донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике СО Лајковац, расписаних за 26.4.2020.године, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и Уредбом о мерама за време ванредног стања. Тако престају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора биће утврђени у складу са временом наставка спровођења изборних радњи, које ће бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

Изборне комисије су дужне да обезбеде и чувају постојећу изборну документацију до наставка спровођења изборних радњи и избора. Спровођење изборних радњи наставиће се од дана престанка ванредног стања.