Пријаве за јавне радове продужене до 30. априла

Због проглашења ванредног стања у Републици Србији и ограниченог рада јавних служби, рок за подношење пријава по Јавном позиву за организовање спровођења јавних радова у 2020. години, расписаном на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, биће продужен до 30. априла 2020. године. У прилогу је и кориговани текст Јавног позива. ЈАВНИ ПОЗИВ