Рани Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом на к.п. број 351/1 КО Пепељевац

Општинска управа општине Лајковац – Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом на к.п. број 351/1 КО Пепељевац.

Рани јавни увид траје од 9. до 23. септембра 2021. године, у згради Општинске управе Лајковац, радним данима од 7 до 15 часова.

Елаборат за Рани јавни увид може се обавити на нашем сајту, у секцији Урбанизам/Текуће процедуре.

У току трајања Раног јавног увида, закључно са 23. септембром 2021. године, физичка и правна лица могу да изврше увид у План на трећем спрату у канцеларији 313, радним данима од 7 до 15 часова.

Примедбе и сугестије могу доставити у писаној форми Одељењу за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Општинске управе општине Лајковац, закључно са 23. септембром 2021. године.

ДЕТАЉНИЈЕ