РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом. Рани јавни увид ће трајати15 дана: од 20. јула до 3. августа 2020. године на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина града Београда, градске општине Лазаревац, града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб.
Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 3. августом 2020. године.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД:
Оглас

Просторни план подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом – текстуални део

Посебна намена простора – карта