Расподељен кречни материјал пољопривредницима

Општина Лајковац је у сарадњи са Пољопривредном саветодавном стручном службом Ваљево, по претходно спроведеној процедури, и ове године извршила расподелу кречног материјала пољопривредницима за реализацију мере калцизације, у циљу побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта поправком његове киселости.

Након реализованог јавног позива, право на бесплатан кречни материјал остварио је 51 пољопривредник са подручја општине Лајковац. Мера је реализована средствима из локалног аграрног буџета, из кога је у ову сврху преко Савета за пољопривреду опредељено 1,2 милиона динара.

На локацији “Војни круг” пољопривредницима је подељно преко 70.000 килограма хидратисаног креча намењеног калцизацији киселог пољопривредног земљишта. Расподели кречног материјала је у име локалне самоуправе присуствовао заменик председника општине Обрад Милутиновић.

“На основу одрађених анализа на киселост, pH вредност, за 51 регистрованог пољопривредног  произвођача са подручја општине Лајковац направљен је програм поправке земљишта који подразумева примену одговарајуће потребне количине кречног материјала за смањење киселости, уз употребу одговарајуће количине стајњака и препоруку начина уношења у земљиште. Кисела земљишта заузимају знатан део површина Колубарског округа, а кисела реакција је ограничавајући фактор биљне производње, па се у циљу поправке препоручује калцизација, која поред побољшања физичко-хемијских особина земљишта утиче и на повећање висине приноса гајених биљака. Поред чињенице да је Министарство Пољопривреде и заштите животне средине последњих година субвенционисало кречни материјал за регистрована пољопривредна газдинства, као и локалне самоуправе, калцификација као мера поправке киселих земљишта није у старту заживела у широј пракси и није била прихваћена код већег броја пољопривредних произвођача, али се то временом мења. Општина Лајковац је прва у округу имала слуха за ову меру и тиме дала значајан допринос њеној популаризацији”, кажу у подручној ПССС Ваљево.

Веома кисела земљишта биће побољшана, у складу са прецизним препорукама пољопривредних стручњака. Свака парцела и сваки пољопривредник добио је тачну потребну количину да би то земљиште имало потребни ниво киселости. Савремени пољопривредник више ниједну производњу не почиње без претходне анализе земљишта и провере да ли је и у којој мери погодно за одређену културу, тако да је улагање у меру калцизације дугорочно исплативо и битно ће допринети продуктивности и економској исплативости биљне производње.