РАСПОРЕД РАСПОДЕЛЕ ВАУЧЕРА ПО МЕСТИМА

Расподела ваучера ће се обавити у периоду од 13.05. -15.05.2020. године, у периоду од 8:00 часова до 14.00 часова и то на следећим пунктовима:

1. ЛАЈКОВАЦ – Хол Биоскопа

2. ЈАБУЧЈЕ СКОБАЉ, МАЛИ БОРАК – Дом у Јабучју – просторије Месне канцеларије

3. ВРАЧЕВИЋ, ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ – Школа Врачевић (расподела 13.05. и 15.05) , Дом у Доњем Лајковцу (расподела је 14.05.)

4. БОГОВАЂА – Месна канцеларија

5. ЋЕЛИЈЕ – Школа у Ћелијама

6. НЕПРИЧАВА – Месна заједница

7. РУБРИБРЕЗА – Месна заједница

8. БАЈЕВАЦ, СТЕПАЊЕ – Амбуланта Бајевац

9. СЛОВАЦ, РАТКОВАЦ, МАРКОВА ЦРКВА – Дом у Ратковцу

10. ПЕПЕЉЕВАЦ – Месна заједница

11. СТРМОВО, ПРИДВОРИЦА – Дом у Стрмову (расподела 13.05.), Школа у Придворици (14.05. и 15.05.)

12. СЕЛО ЛАЈКОВАЦ – Школа у С. Лајковцу