Санација путева оштећених градњом Коридора

На 86. седници Општинског већа дато је одобрење за радове везане за изградњу аутопута Београд – јужни Јадран на деоници која пролази територијом лајковачке општине. То је поново отворило питање санације локалних путева које су у претходном периоду оштетили извођачи путева приликом изградње овог аутопута, односно Коридора 11. О томе је говорио председник општине Андрија Живковић: „Велике проблеме имамо на деоници на којој се гради аутопут, пут за Пепељевац и „стара ћирина пруга“. Али, после договора са „Коридорима Србије“ и „Енергопројектом“, имамо обећање да ће у првим лепшим месецима те деонице бити саниране. Прва која ће бити обухваћена санацијом јесте деоница од Пепељевачке рампе до моста на Колубари, а друга је стара ћирина пруга. Велики проблем нам ствара и канал који је затрпан у атару села Пепељевац, који се приликом већих падавина излива и плави пољопривредно земљиште, тако да ћемо у наредном пероду интезивирати решење тог проблема, како би се у складу са прописима наложило извођачу да санира и те последице.”