Саопштење Општинске управе о монтажи базне станице

Обавештавамо јавност да се на крову зграде бившег силоса поред аутобуске станице НЕ МОНТИРА никаква базна станица 5G , како су то навели поједини грађани на друштвеним мрежама, већ „ ОБИЧНА “ БАЗНА СТАНИЦА МАЛЕ СНАГЕ , ИСПОД 250 W ЕФЕКТИВНЕ ИЗРАЧЕНЕ СНАГЕ .

За овакве базне станице није потребна никаква дозвола, тј. није потребно одлучивати о потреби процене утицаја на животну средину, што је све у складу са законском регулативом која уређује ову област А ШТО ЈЕ ПОТВРЂЕНО ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА.

Теленор је покренуо процедуру пред надлежним одељењем општине Лајковац и тек након окончања процедуре и добијања решења може пустити ову базну станицу у складу са пројектованом снагом, која је изнад 250W , уколико решење буде позитивно.

Што се тиче 5G технологије, RATEL још увек НИЈЕ расписао тендер за добијање лиценци за овај фреквенцијски опсег на територији Србије , тако да НЕМА ГОВОРА да се ради о базној станици 5G.

Овом монтажом Теленор не крши ни један пропис који регулише ову област као што га није прекршио ни МТС , који је већ раније инсталирао своју базну станицу на истом крову.