САОПШТЕЊЕ ПС ЛАЈКОВАЦ

У последњих 48 часова у Полцијску станицу Лајковц приведено је четворо суграђана због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65 година за време трајања ванредног стања. Против њих су поднете прекршајне пријаве. Након тока лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног суда у Љигу дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао следеће новчане казне: О.М. (1941) из Лајковца кажњен са 50.000,00; Д.М. (1941) из Лајковца кажњен са 50.000,00; Ж.А. (1952) из Лајковца кажњен са 50.000,00 и С.М. (1951) из Ваљева кажњен са 50.000,00
Из ПС Лајковац стигло је саопштење да је уочен велики број суграђана који не поштују меру забране кретања у парковима и јавним површинама за рекреацију и спорт, превасходно одласком на познато лајковачко викенд излетиште на реци Колубари. Сходно томе најављају строгу контролу у сутрашњим преподневним часовима, и предузимање свих законских мера против оних који се не буду придржавали наведене забране.