Саопштење Штаба за ВС општине Лајковац дана 06.04.2020. године

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац је данас на десетој одржаној седници донео следећу Одлуку:
1. Корисницима сталне новчане помоћи и војним и породичним инвалидима корисницима једнократне новчане помоћи, са пребивалиштем на територији општине Лајковац, који су наведена права остварили на основу решења Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица (у даљм тексту: Центар за социјални рад), одобрава се новчана помоћ из буџета општине Лајковац у износу од 2.500,00 динара по кориснику, за набавку средстава за хигијену
2. Центар за социјални рад донеће једно (збирно) решење о признавању права на једнократну помоћ које ће садржати таксативно наведено све кориснике из тачке 1 ове Одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења

Саопштење штаба за ВС 06.04.