Седница Већа у сусрет скупштинском заседању

Дневни ред 114. седнице Општинског већа садржао је седам тачака. О најважнијим одлукама са данашње седнице и о предстојећој седници Скупштине, која ће бити одржана најкасније до 3. марта, начелник Општинске управе Живорад Бојичић је у непосредно након седнице рекао:

-Данашња седница Општинског већа практично је имала тачке дневног реда које служе непосредноj припреми редовне седнице Скупштине општине Лајковац, која ће бити одржана најкасније до 3. марта. Међу њима су две тачке дневног реда које су посебно интересантне: Извештај о трошењу средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине и Извештај о трошењу средстава такозваног Фонда ренте. Те две одлуке су практично конститутивне, када је у питању припрема и израда Завршног рачуна општинског буџета. Усвајање завршног рачуна буџета биће предмет јунске седнице Скупштине, значи после избора новог општинског руководства. Циљ је да на предстојећој седници Скуштине, која ће бити последња у овом сазиву, донесемо све неопходне одлуке. Одлуке са ове седнице Већа и још једне која ће бити одржана, а која ће садржати две важне одлуке које се тичу имовинско-правних односа, морају ићи пред одборнике.

Донете су данас и две одлуке везане за услугу Личног пратиоца детета: правилник и одлука којом се утврђује цена услуге Личног пратиоца. Обе одлуке су заправо разрада досадашње одлуке.

Веће је данас донело и одлуку о издавању у закуп простора у коме је функционисала бивша Радио Пруга. “Постоји интересовање за тај, а и за друге пословне просторе у својини општине, који се не користе, попут простора који је користила Нова Србија…Све то је ажурирано у Попису, као јавна својина. Затим, отуђење из јавне својине парцела које су уврштене у Програм донет пре годину дана. Практично, живот иде даље, циљ нам је да се што више тог простора и земљишта у јавној својини стави у функцију и да сва заинтересована лица могу да их прибаве или узму у закуп тај простор или парцеле, што ствара прилив у општински буџет,” појаснио је Бојичић.

Начелник Бојичић је рекао, да ће на наредној седници Скупштине бити именован директор ЈП “Градска чистоћа”, да ће измене претрпети Финансијски план комуналног предузећа, јер иде повећање плата за раднике комуналног предузећа, као и низ других одлука које ће бити донете, а које представљају основ за функционисање Оптине Лајковац, Општинске управе и јавних предузећа, у периоду до конституисања власти после избора, тако да је то врло значајна седница. На тој седници биће усвојен и нови Пословник о раду Скупштине, усаглашен са изменама, заправо новим позитивно-правним прописима у тој области. Биће уведено слање материјала за седницу електронским путем, до јесени ће свечана сала Скупштине општине Лајковац бити опремљена за одвијање седнице електронским пословањем, укључујући и гласање електронским путем.

ppo