Школа “Миле Дубљевић” у међународном програму „Еко- школа“

ОШ “Миле Дубљевић” Лајковац се укључила у међународни програм Еко- школа. Свака школа која се пријави за учествовање у овом програму треба да испуни одређене критеријуме, након чега добија Повељу о статусу и Зелену заставу са знаком Еко – школе.

Директорка школе Биљана Жујовић о пројекту каже:

“Пројекат има за циљ да повећа еколошку свест ученика, запослених и заједнице. Поред тога, школе имају прилику да створе везе са другим школама на националном и међународном нивоу, стварајући средства за културне размене, побољшање језика и размену идеја образовања за животну средину. Од великог значаја је подршка локалне заједнице која је спремна да активним партиципирањем допринесе одрживом развоју заједнице у области заштите животне средине. Наша сарадња са локалном заједницом када је у питању заштита  животне средине је постојала и пре овог Програма. Пред нама је сада планирање и реализовање активности везаних за очување животне средине и усвајање еколошки одговорнијег понашања.”

Међународни програм „ЕКО-ШКОЛЕ“ има за циљ подизање свести ученика да постану главна покретачка снага промена одрживог друштва, кроз забаву и активно учење. При томе се под “еко-школама” подразумевају сви нивои образовних установа, од предшколских, преко основно и средњошколских до високошколских.

У програм се добровољно пријављују образовно-васпитне установе и свака установа која се пријави да учествује у програму пролази кроз процес од седам корака, радећи на оснаживању младих да самостално воде акције и учествују у процесима кад год и где год је то могуће. Напредак тима који се прикључио програму прати се кроз исходе учења, промену става и понашања ученика, школског колектива и локалне заједнице. На крају процеса, Еко-школа која испуни све постављене планове, критеријуме и оствари видљиви напредак, добија „Зелену заставу“. Тренутно у програму учествује 130 образовно-васпитних установа са територије читаве Србије, из преко 30 локалних заједница.

Програм Еко-школе направљен је 1992. године, као одговор на потребе идентификоване од стране Уједињених нација, на Конференцији о животној средини и развоју. Прве Еко-школе почеле су са радом 1994. године у Данској, Немачкој, Грчкој и Великој Британији, уз подршку Европске комисије.