Скупштина општине Лајковац усвојила буџет за 2021. годину

Данас је одржано последње овогодишње заседање Скупштине општине Лајковац, на којој су одборници разматрали 28 тачака дневног реда и већином гласова усвојили све предлоге одлука. Локални парламент је на четвртој седници новог сазива усвојиоОдлуку о буџету општине Лајковац за 2021. годину. Буџет за наредну годину износи око 916 милиона динара, а са преко 160 милиона пренетих обавеза на располагању ће бити милијарду и 77 милиона динара. Мањи је за 130 милиона динара него претходне године,збогуредбе Владе Србије из2019. по којојнакнада за заштиту животне срединене иде више директно у буџет општина и градова него у Министарство за заштиту животне средине, па онда локалне самоуправе конкуришу својим пројектима из ове области.
Од 916 милиона скоро половина, односно 427 милиона, представља класичан оквир буџета, а такође велика ставка јесу средства по основу рентеод ЕПС-а (РБ Колубара) у износу од 297 милиона динара и она нису промењена. Једино се „екологија“ у односу на претходне године битно смањила и буџет за наредну годину јесте само 1,5 милиона динара нових и око 20 милиона пренетих средстава. Председник општине Андрија Живковић је у свом излагању одборницима истакао да су ова средства коришћена за изградњу кишне и фекалне канализације, али су добрим делом усмеравана и за рад комуналног предузећа, што се у 2021. мора учинити из инвестиција, тако да је реално буџет „краћи“ за 200 милиона.
Председник Живковић је истакао приоритете у 2012. години:
„Приоритет је изградња и опремање Индустријске зоне 2, а први корак ка томе је изградња обилазнице око Лајковца уз подршку Републике. Два су начина да се до тога дође: један је анекс радова уза игтрадњу Брзе саобраћајнице од Непричаве до Иверка, односно од Лајковца до Ваљева, а други прикључак на трасу планираног пута „Вожд Карађорђе“. Први начин је много реалнији.
Затим, изузетно нам је важна сарадња са Канцеларијом за јавна улагања Владе Републике Србије. Ове године смо у сарадњи са Канцеларијом комплетно реконструисали школу у Бајевцу и приводимо крају обимне радове на нашој средњој школи.Имамо већ два пројекта која су нам буквално прошла код Канцеларије: први је санација и уређење канала на територији општине у износу од 120 милиона динара; други побољшање водоснабдевања, изградња подстаница и замена азбестних цеви у износу од 240 милиона динара. Међутим, сви смо упознати са финансијском ситуацијом, тако да очекујемо да бар један од тих пројеката реализујемо.Пре 15 дана завршили смо пројекат фискултурне сале за ОШ „Димитрије Туцовић“ у Јабучју и конкурисаћемо са тим пројектом код Канцеларије за јавна улагања већ почетком године.
Врло је значајна реализација споразуму са ЕПС-ом по основу пресељења Малог Борка и Скобаља у износу од 220 милиона. Тај новац ће, пре свега, бити опредељен за наставак изградње водоводне мреже у Јабучју (Горњи крај и Виш), као и за изградњу постројења за пречишћавање питке воде попут оног у центру Јабучја, за изградњу модерне саобраћајнице која ће повезати базен са Улицом војводе Мишића чије је пројектовање у току, уређење дела Војног круга који ће бити додељен становницима из Скобаља који се определе за тај део Лајковца, за завршетак реконструкције и партерно уређење конака Брене Михаиловић.
Надамо се и наставку сарадње са ЈП „Србија путеви“ на инфраструктурним пројектима, односно на реконструкцији и изградњи регионалних и локалних путева и улица.
За нас је врло важно решавање питања водоснабдевања, где издвајам наставак радова на прикључењу наших села попут Словца, Ратковца, Придворице итд. на цевовод акумулације Стубо-Ровни, као и изградња водоводне и канализационе мреже у осталим деловима општине.Подсетио бих да сенаставља изградња водоводне мреже у Јабучју.“
Председник Живковић је истакао да, за разлику од неких општина у окружењу, нису повећане локалне комуналне и друге таксе, да су задржана сва социјална давања, неће битисмањена помоћ пензионерима, студентима, породиљама, да се наставља буџетско финансирање сеоских амбуланти (осим амбуланте у Јабучју, која због немара запослених неће радити ни почетком наредне године). Подвукао је да се за улагање у образовање, социјалну, дечју и здравствену заштиту одваја скоро трећина буџета, односно 300 милиона динара.
Из буџета за наредну годину планирано је 40 милиона за одржавање затвореног базена, од чега највише за раднике,као и 12 милиона динара за опремање Средње школе „17. септембар“, која се полако приводи крају. Програму пољопривреде опредељено је 16 милиона, као и претходне године. Планирано је и 18 милиона динара (шест милиона од казни за саобраћајне прекршаје) за уградњу камера на 14 значајних саобраћајница, на свим важним установама и две камере за праћење брзине учесника у саобраћају на уласцима у Лајковац из правца Лазаревца и Ваљева. Пројекат ће бити финансиран фазно у две-три године, аод свих саобраћајних прекршаја 30 посто остаје у општинском буџету тако да ће инвестиција бити отплађена.
Усвојене су одлуке о локалним комуналним и административним таксама, које неће бити повећане у односу на прошлу годину, већ ће само ће бити усклађене са стопом инфлације у 2021. години. У овом пакету одлука су и надокнаде за коришћење јавних површина.
Прихваћен је Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм пословања Регионaлног центра за управљање отпадом „Еко Тамнава“ Уб, Извештај о реализацији Програма финансирања трошкова вантелесне оплодње у 2020. као и Програм за 2021. годину. Прихваћени су програми и планови рада Културног центра „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке, Туристичке организације општине Лајковац и Установе за спорт и омладину.Дата је сагласност на Програм пословања ЈП „Градска чистоћа“ са Програмом коришћења средстава субвенција за 2021, као и на треће измене и допуне Ценовника комунланих услуга.
Усвојени су за наредну годину и: Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, Локални акциони план за запошљавање, Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите, Стратегија развоја социјалне заштите 2021-2025, Прве измене и допуне Правилника о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета, Кадровски план Општинске управе, Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва.
Ана Мештеровић и Јелена Јанковић изабране су за заменика правобраниоца Заједничког правобранилаштва Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина. За председника УО Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица именован је Стефан Ђурић из Љига.