Скупштина усвојила одлуке о грађевинском земљишту

Данас је одржана 29. седница Скупштине општине Лајковац. На самом почетку минутом ћутања одата је пошта преминулом Душану Обрадовићу, некадашњем секретару СО Лајковац и начелнику Одељења за урбанизам, комунално-грађевинске, стамбене и имовинско-правне односе Општинске управе Лајковац. Дневни ред није био обиман, већина тачака је била процедуралног карактера, тако да је, уз мало дискусије, завршена за сат и по времена. Међутим, било је неопходно усвојити поједине одлуке, уједно и растеретити јунску седницу обимног дневног реда, када ће се расправљати и о ребалансу буџета.
Одборници су усвојили Извештај о раду за 2018. годину, а затим и Годишњи програм рада Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица за 2019. годину. Драган Радовановић, директор овог Центра са седиштем у Љигу, у кратком резимеу рекао је да је рад протекао уобичајено. Осврнуо се на „Помоћ у кући“, услугу која је наишла на добар пријем корисника, а која је орочена на годину дана. С обзиром да истиче у току године, Радовановић се нада да ће локалне самоуправе издвојити средства да се ова услуга продужи. Одговарајући на одборничко питање, рекао је да се побољшани услова рада у центру, да ће се с тим наставити, као и да је потребно кадровско јачање.
Данашњим усвајањем, Одлука о локалним комуналним таксама усклађена је са Законом о накнадама за коришћење јавних добара. Процена је да ће ова одлука утицати на смањење прихода општинског буџета за око 400.000 динара – 300.000 за рекламне паное и 100.000 за истицање фирми на јавним површинама. Парламент је прихватио и Одлуку о давању сагласности Заједничком јавном правобранилаштву Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Осечина и Мионица да Влади Србије поднесе захтев за давање претходне сагласности за отуђење грађевинског земљишта без накнаде. Односи се конкретно на ранију одлуку СО Лајковац о отуђењу катастарске парцеле у Малом Борку, за коју треба да се понови процедура.
Усвојен је сет одлука везаних за уређење грађевинског земљишта: о утврђивању зона и коефицијената зона за обрачун износа доприноса за уређење грађевинског земљишта, измени Одлуке о утврђивању износа доприноса, као и измени Одлуке о намени објеката и коефицијентима намене објеката за обрачун износа доприноса за уређење грађевинског земљишта. Образлажући предлоге одлука, начелник Општинске управе Живорад Бојичић је рекао да је код све три одлуке само је измењен уводни правни основ како би био усклађен са Изменама Закона о планирању и изградњи.
Образлажући Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Лајковац, који је такође данас усвојен, начелник Бојичић је нагласио да су обухваћене све парцеле планиране за евентуално отуђење у 2019. години. Садржи списак припремљених парцела и оних које у су припреми за отуђење. У току је припрема мини елабората за сваку парцелу, који ће се наћи у каталогу и тако бити доступне заинтересованим инвеститорима. Раније је председник општине Андрија Живковић, након седнице Општинског већа на којој је прихвaћен нацрт Програма, изјавио да се на тај начин отвара могућност изградње пословних објеката и ствара атмосфера улагања.
На предлог шефа одборничке групе СНС-а Миле Митровић као допунска тачка усвојен је предлог за формирање Комисије за израду Пословника о раду Скупштине општине Лајковац. Наиме, ступањем на снагу новог Статута општине Лајковац, потребно је утврдити нови Пословник. Председник комисије биће дипл. правник Наташа Ковачевић из Општинске управе, у саставу је и дипл. правник Драгица Крунић из Општинске управе и представници свих одборничких група.