Продужен рок за Start Up пројекат

За Пројекат подршке почетницима за започињање посла – START UP, који реализује Министарство привреде и Развојна агенција Србије у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама, рок за пријављивање је продужен до 20. јуна 2016. године. Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника. Детаљније информације на http://www.privreda.gov.rs/produzen-rok-za-prijavljivanje-za-projekat-start-up/ .