Треће измене и допуне Програма развоја спорта на територији општине Лајковац

На основу члана 4. и 6. Одлуке о јавним расправама број: 06-111/19-II од 02.09.2019. године, Општинска управа општине Лајковац Обавештава јавност да је отпочео рад на припреми Трећих измена и допуна Програма развоја спорта на територији општине Лајковац за 2016,2017,2018 и 2019. годину. Обавештење