Укинута ванредна ситуација због опасности од поплава

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и на основу предлога локалног Штаба за ванредне ситуације, председник општине Лајковац Андрија Живковић донео је данас у 10 часова Одлуку о укидању ванредне ситуације:

Укида се ванредна ситуација за део територије Општине Лајковац, проглашена Одлуком предсдника општине 23. јуна, због престанка опасности, односно престанка потребе за спровођењем мера заштите и спасавања од елементарне непогоде – интензивне пљусковите кише.

Одлука ступа на снагу даном доношења.