Уклоњене дивље депоније у више делова општине

Ових дана комунално предузеће „Градска чистоћа“ уклонило је још неколико дивљих депонија у општини Лајковац.  Очишћена су сметлишта у Костојевцу (Врачевић), затим  у Враничини и код трафо-станице у Јабучју, а уклоњен је и комунални отпад на путу М-4 за Словац.

Већина ових дивљих депонија су познате „црне тачке“ на којима , упркос апелима, упозорењима и напорима лајковачког комуналног предузећа да их периодично очисти, несавесни грађани поново истоварују разноврстан отпад.

„Градска чистоћа“ још једном апелује на грађане да комунални отпад уклањају на предвиђена места, односно у контејнере, а да комуналном предузећу јаве за преузимање кабастог отпада или да га довезу директно на градску депонију.