Упутство за коришћење ваучера

Вредност ваучера је 2.500,00 динара.
Ваучер има свој серијски број и оверен је печатом и потписом Председника општине.
Ваучер се може користити само у радњама на територији општине Лајковац са којима општина има потписан Споразум и које се налазе на списку на полеђини ваучера.
Ваучер се може користити у продавницама са списка у периоду од 15.маја до 15. јуна 2020. године .
Корисник ваучера сам бира продавницу са списка у којој ће користити ваучер.
Један ваучер може се користити само у једној од продавница са списка .
На улазима у Продавнице са списка биће истакнуто обавештење да се примају ваучери.
Ваучери гласе на доносиоца и не мора лично лице које га је добило да обави куповину у радњи путем ваучера већ то може урадити и друго лице уместо њега.
Ваучер се може користити за куповину било које врсте робе из понуде у продавници без ограничења
Ваучер се предаје у продавници приликом куповине уместо новца . Ваучер приликом предаје не сме бити оштећен.
Примљене ваучере продавница доставља и наплаћује од Општине.
За купљену робу ваучером издаје се један или више фискалних рачуна и доставља општини са ваучером.
Уз ваучер се може приложити један или више фискалних рачуна корисника.
Корисник за ваучер може купити у продавници робу у износу већем од 2.500,00 динара уколико сам доплати .
За ваучер се у продавници може купити и роба у вредности мањој од 2.500,00 динара,односно ваучер не мора да се искористи у пуном износу. Продавница ће у том случају од општине наплатити (умањен) износ ваучера који је искоришћен.
Неискоришћен ваучер из било ког разлога враћа се у општину.