Увид у Јединствени бирачки списак

Део Јединственог бирачког списка за општину Лајковац изложен је у Општинској управи Лајковац – други спрат, соба број 210. Увид се обавља преко рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци. Захтеве за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем на територији општине Лајковац, као и интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лајковац могу поднети Општинској управи од 7 до 15 часова свих седам дана у недељи, најкасније до закључења бирачког списка 10. априла 2020. године.