Веће усвојило систематизацију и организацију ЈП Градска чистоћа

На дневном реду 119. седнице Општинског већа општине Лајковац нашле су се чак 22 тачке, јер је била неопходна верификација значајног броја раније донетих одлука у условима пандемије. Једна од значајнијих одлука са овог заседања општинске владе свакако је Унутрашња систематизација и организација ЈП “Градска чистоћа” Лајковац, а то је у изјави за медије потврдио и председник општине Лајковац Андрија Живковић:
“Акценат је стављен на раднике “Градске чистоће” и послове које ће они имати у наредном периоду. Циљ нашег комуналног предузећа је да више људства ангажује на терену, што је њихова главна делатност. Комунално у Лајковцу има укупно 58 радника, за разлику од околних предузећа која имају већи знатно већи број запослених. Желимо да ангажујемо што више младог и стручног кадра, јер смо последњих година сведоци ширења обима посла узрокованог бројним факторима, између осталог и ширењем канализационе и водоводне мреже на територији општине Лајковац…”
Председник Живковић је рекао и да се у комуналном предузећу, након отпушања радника током последње деценије, очекују званичне пресуде за враћање четири радника на посао и да ће “Градска чистоћа”, а самим тим и локална самоуправа, због тога, а и тужби одређеног броја радника за неисплаћене надокнаде за регрес и топли оброк, морати да издвоји двадесет милиона динара, што је цех пословања у претходном периоду.
Изнађено је и решење да спортски клубови са подручја општине Лајковац, због ситуације са корона вирусом не остану без опредељених средстава за први квартал, тако да ће клубови средства која су им опредељена за март и април месец моћи да искористе у другом кварталу.
Веће је разматрало и приспеле захтеве предузетника и удружења за неплаћање закупнине земљишта или објеката у својини општине, за период када због пандемије и ванредног стања нису били у могућности да обављају делатност. Ова категорија закупаца, ослобођена је плаћања закупнине за време трајања ванредног стања, односно за март, април и мај месец током којих су били онемогућени да врше своју делатност. Међу ослобођенима од плаћања закупнине за поменути период је и Удружење БазиМили Лајковац.

Председник општине Андрија Живковић је нагласио да, општинска власт настоји да у што већој мери свима ублажи последице узроковане епидемијом корона вируса.
Одговарајући на бројна питања новинара, председник Живковић је нагласио и да је свакако приоритет нове општинске власти да заврши све што је у лајковачкој општини започела у предходне четири године.