Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Канцеларија за младе општине Лајковац

Opština Lajkovac


Почетна

Канцеларија за младе општине Лајковац

Канцеларија за младе општине Лајковац основана је крајем априла 2008. године. Исте године је као пример добре праксе препозната и подржана од стране Министарства омладине и спорта. Спроведен је пројекат „Клуб младих Колубара“ који се састојао из више мањих пројеката, а у потпуности је финансиран од стране Министарства. У 2009. години спроведено је више пројеката који су делом финансирани од општине Лајковац, а делом од стране ресорног министарства. У 2009. години одабрани смо међу десет Канцеларија за младе у којима је у сарадњи са GTZ (садашњим GIZ) урађен Локални акциони план за младе.

Локални акциони план за младе усвојен је на четири године и то на период 2010. до 2014. године. Локалним акционим планом дефинисана су четири приоритета и то:
- Оснаживање активизма и повећање мобилности младих
- Унапређење културно-образовних, спортских и других садржаја за младе
- Развијање социјалне инклузије и здравих стилова живота за младе
- Омладинско предузетништво

У сарадњи са USAID урађен је посебно Локални акциони план за омладинско предузетништво. Сваки од ових приоритета има дефинисане пројекте (акције) који се спроводе у континуитету, сваке године, неки су већ постали и традиционални.

Локални акциони план за младе се спроводи у сарадњи и уз подршку локалних невладиних организација, спортско-рекреативних удружења, Ученичког парламента Средње школе „17 септембар“, као и јавних предузећа и установа која се по својој вокацији баве младима.

Канцеларија за младе је учествовала и у пројектима које су спроводиле регионалне невладине организације (регионални пројекти), а који су финансирани од стране Министарства.

Сваке године се раде истраживања о успешности реализованих пројеката-акција и ревизија финансираних пројеката, предлаже се финансијски план за следећу годину, прилагођен тренутним потребама младих.

Од стране Министарства омладине и спорта оцењени смо високом оценом по успешности и пример смо добре праксе. Канцеларија за младе општине Лајковац успела је да у своје програме и пројекте укључи већи број младих од осталих канцеларија и по томе смо далеко изнад републичког просека, што је истакао и државни секретар Министарства приликом посете општини Лајковац.

Локални акциони план за младе 2010-2014.

Акциони план за 2013.

Буџети пројеката

Активни грађани
Дан младих
Едукативна радионица „Родна равноправност“
Едукативна радионица „Ненасилна комуникација“
Годишњи билтен и пропагандни материјал
Израда и одржавање сајта и других интернет презентација
Успостављање мреже омладинских сарадника
Континуирано едуковање координатора и других омладинских радника
Матурска парада
Ликовна колонија
Летњи камп
Бициклијада
Фрушкогорски маратон
Сплаварење Ибар
Остали трошкови1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED