Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala ЖИВОТНА СРЕДИНА

Opština Lajkovac


Почетна

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЖИВОТНА СРЕДИНА


Програм заштите животне средине општине Лајквоац 2015.-2024. / download


Програм примарне селекције отпада општине Лајковац / download


Процена утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Комплекс спортског центра“ у Лајковцу

Решење за пројекат „Kомплекс спортског центра“ у Лајковцу

Обавештење о подношењу затхева - бетоњерка

Обавештење о доношењу решења-бетоњерка

Обавештење о подношењу захтева Базна станица-Телеком

Обавештење о подношењу захтева ППОВ Словац

Обавештење o донoшењу решења  ППОВ-Словац

Обавештење о подношењу захтева -Elmont radionica

Обавештење о донетом решењу- Top deisa

Oбавештење о подношењу захтева- објекат за тов пилића у Врачевићу 26/02/2018.

Обавештење о донетом решењу- објекат за тов пилића у Врачевићу / 21.03.2018

Oбавештење о подношењу захтева-индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/01.08.2018.

Обавештење о донетом решењу- индустријска зграда за рецикловање аутомобилских гума пиролитичким поступком/23.08.2018

Квалитет ваздуха на територији општине Лајковац

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период април-мај 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период август-септембар 2016.

Резултати испитивања квалитета ваздуха за период новембар 2016.

ИЗВЕШТАЈ АМБИЈЕНТАЛНИ ВАЗДУХ - АВГУСТ 2018.

Мерење нивоа буке у животној средини на територји општине Лајковац

Извештај о мерењу буке мај 2016.

Извештај о мерењу буке новембар 2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2016.

Извештај о мерењу буке децембар  2017.

Извештај о мерењу буке децембар  2017./2

Извештај о мерењу буке јун 2018.

 

ЈАВНИ УВИД

Поновљени ЈАВНИ УВИД у нацрт просторног плана подручја експлоатиције колубарског лигнитског басена и извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја експлоатације колубарског лигнитског басена на животну средину.

Јавни позив-нацрт Одлуке о изменама одлуке o посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац

 
1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED