Opština Lajkovac


Почетна » Лајковац » Образовање » ОШ "Миле Дубљевић"

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

Обавештење за грађане Општине Лајковац у вези са Законом о озакоњењу објеката /види обавештење

Евиденција о издатим решењима о озакоњењу објеката / преузми

 

Обрасци за преузимање

Издати локацијски услови

Закључци о одбацивању

Грађевинске дозволе

Употребне дозволе

Решења за извођење радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи)

 

Упуство - формати електронских докумената техничке документације и достављање у ЦЕОП.у /download1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED