Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Канцеларија за младе општине Лајковац

Opština Lajkovac


Почетна » Лајковац » Лична карта

Канцеларија за младе општине Лајковац

Канцеларија за младе општине Лајковац основана је крајем априла 2008. године. Исте године је као пример добре праксе препозната и подржана од стране Министарства омладине и спорта. Спроведен је пројекат „Клуб младих Колубара“ који се састојао из више мањих пројеката, а у потпуности је финансиран од стране Министарства. У 2009. години спроведено је више пројеката који су делом финансирани од општине Лајковац, а делом од стране ресорног министарства. У 2009. години одабрани смо међу десет Канцеларија за младе у којима је у сарадњи са GTZ (садашњим GIZ) урађен Локални акциони план за младе.

Локални акциони план за младе усвојен је на четири године и то на период 2010. до 2014. године. Локалним акционим планом дефинисана су четири приоритета и то:
- Оснаживање активизма и повећање мобилности младих
- Унапређење културно-образовних, спортских и других садржаја за младе
- Развијање социјалне инклузије и здравих стилова живота за младе
- Омладинско предузетништво

У сарадњи са USAID урађен је посебно Локални акциони план за омладинско предузетништво. Сваки од ових приоритета има дефинисане пројекте (акције) који се спроводе у континуитету, сваке године, неки су већ постали и традиционални.

Локални акциони план за младе се спроводи у сарадњи и уз подршку локалних невладиних организација, спортско-рекреативних удружења, Ученичког парламента Средње школе „17 септембар“, као и јавних предузећа и установа која се по својој вокацији баве младима.

Канцеларија за младе је учествовала и у пројектима које су спроводиле регионалне невладине организације (регионални пројекти), а који су финансирани од стране Министарства.

Сваке године се раде истраживања о успешности реализованих пројеката-акција и ревизија финансираних пројеката, предлаже се финансијски план за следећу годину, прилагођен тренутним потребама младих.

Од стране Министарства омладине и спорта оцењени смо високом оценом по успешности и пример смо добре праксе. Канцеларија за младе општине Лајковац успела је да у своје програме и пројекте укључи већи број младих од осталих канцеларија и по томе смо далеко изнад републичког просека, што је истакао и државни секретар Министарства приликом посете општини Лајковац.

Локални акциони план за младе 2010-2014.

Акциони план за 2013.

Буџети пројеката

Активни грађани
Дан младих
Едукативна радионица „Родна равноправност“
Едукативна радионица „Ненасилна комуникација“
Годишњи билтен и пропагандни материјал
Израда и одржавање сајта и других интернет презентација
Успостављање мреже омладинских сарадника
Континуирано едуковање координатора и других омладинских радника
Матурска парада
Ликовна колонија
Летњи камп
Бициклијада
Фрушкогорски маратон
Сплаварење Ибар
Остали трошкови1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED